безсъзнание

безсъзнание
безсъзна̀ние
същ ср без мн incosciènza f

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • безсъзнание — същ. безчувственост, несвяст, сън, припадък, летаргия, несъзнание …   Български синонимен речник

  • безчувствен — прил. в несвяст, в безсъзнание прил. жесток, немилостив, безсърдечен, коравосърдечен, безчовечен, свиреп прил. апатичен, безразличен, равнодушен, корав, студен, леден, безучастен, хладен, пасивен, безжизнен, индиферентен, безстрастен прил.… …   Български синонимен речник

  • безчувственост — същ. безсъзнание, несвяст, сън, летаргия същ. жестокост, безчовечност, свирепост, безсърдечие същ. равнодушие, неотзивчивост същ. безстрастие, невъзмутимост, студенина същ. безразличие, апатия …   Български синонимен речник

  • забрава — същ. забравяне, забвение същ. несвяст, безсъзнание същ. самозабрава, възторг, екстаз, захлас, унес, транс, ентусиазъм същ. лудост, страст, буйство същ. давност …   Български синонимен речник

  • летаргия — същ. сън, безчувственост, безсъзнание същ. бездействие, покой, застой, неподвижност, инертност, заспалост, мъртвило, забрава, забвение същ. латентност …   Български синонимен речник

  • несвяст — същ. безсъзнание, шемет, безчувственост, припадък същ. умопомрачение, лудост …   Български синонимен речник

  • несъзнание — същ. безсъзнание, безчувственост, несвяст …   Български синонимен речник

  • примиране — същ. припадък, несвяст, безсъзнание, прималяване, загубване съзнание, баялдисване, пристъп, епилепсия, удар …   Български синонимен речник

  • припадък — същ. несвяст, безсъзнание, прималяване, загубване съзнание, баялдисване, пристъп, епилепсия, удар същ. апоплектичен удар, криза същ. пароксизъм, атака, истерия …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”